Budowa klasycznej grzałki – podstawowe informacje

znak

Grzałka to urządzenie nader proste, acz rewolucyjne. Bynajmniej nie chodzi tu wyłącznie o samą konstrukcję, ale także, a może przede wszystkim o szerokie zastosowanie w poszczególnych gałęziach przemysłu. W dzisiejszym artykule zgromadziliśmy najważniejsze informacje dotyczące budowy oraz zastosowania grzałek z uwzględnieniem poszczególnych ich wariantów. Zapraszamy do lektury!

Zanim jednak skupimy się na metodach wykorzystywania grzałek, warto najpierw zdefiniować tytułowe urządzenie. A zatem – grzałka to urządzenie służące do ogrzewania najczęściej występujące pod postacią elementu urządzenia technicznego w procesie grzewczym. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje grzałek – grzałki chemiczne oraz grzałki elektryczne. Czym charakteryzują się poszczególne warianty?

Grzałki chemiczne – charakterystyka

Grzałka chemiczna jest urządzeniem wykorzystującym ciepło wydzielane podczas reakcji egzotermicznej, czyli reakcji chemicznej posiadającej dodatni bilans wymiany ciepła z otoczeniem. Innymi słowy jest to rodzaj reakcji w której ciepło pozostaje po stronie produktów, które je emitują. Wspomniana reakcja może wystąpić w konsekwencji wielu procesów. Do najważniejszych zaliczamy m.in. katalityczne utlenianie par benzyny, rozpuszczanie i solwatyzację bezwodnego chlorku wapnia, uaktywnianie reaktywnego – sproszkowanego żelaza, powolne spalanie tabletkowanego węgla aktywnego z dodatkiem katalizatorów, czy krystalizację przechłodzonego stopu pięciowodnego tiosiarczanu sodu. Grzałki chemiczne najczęściej stosowane są w produkcji ogrzewaczy kieszonkowych oraz ogrzewaczy znajdujących się w pakietach żywności żołnierskiej. Obecnie z tego typu rozwiązań korzystają nie tylko żołnierze, ale także survivalowcy, czy traperzy.

urzadzenie

Grzałki elektryczne – co warto o nich wiedzieć?

Mianem grzałki elektrycznej określamy urządzenie grzewcze wykorzystujące przemianę energii elektrycznej w ciepło w trakcie przepuszczania prądu elektrycznego przez materiał oporowy elementu grzewczego mówi przedstawiciel firmy Sinkoplex. Konstrukcja tego typu grzałki powinna być zaprojektowana w taki sposób, by działać poprawnie w żądanym zakresie temperatur. W większości przypadków musi być także odpowiednio odizolowana elektrycznie od otoczenia i ogrzewanego ośrodka. Do najczęściej spotykanych rodzajów konstrukcji zaliczamy grzałki rurkowe, patronowe, opaskowe, płaskie, zwojowe, ceramiczne, silikonowe, grzałki PTC oraz maty grzejne. Jakimi zaletami cechują się tego rodzaju grzałki? Eksperci zwracają uwagę przede wszystkim na ich wydajność. Oto wypowiedzieć eksperta – Krzysztofa Maćkowskiego :

„Grzałki elektryczne to zdecydowanie najbardziej sprawne urządzenia elektryczne, ponieważ 100% energii elektrycznej, która zostaje pobierane przekształca się w energię termiczną. Ważnym walorem jest również brak obecności w konstrukcji elementów indukcyjnych i pojemnościowych, co pozwala na brak występowania zakłóceń sieciowych…”

Zastosowanie grzałek elektrycznych zależy w dużej mierze od ich rodzaju.