Oznaczenia materiałów budowlanych – co należy wiedzieć?

cegła

Kupując różnego rodzaju materiały budowlane, warto mieć pewność, że dana kostka brukowa czy cegła jest dobrej jakości – dokładnie takiej, o jakiej myślisz. Aby produkty były prościej rozpoznawalne, wprowadzono specjalne certyfikaty i oznaczenia, które mają za zadanie ułatwić Ci zadanie. Na jakie oznaczenia warto zwracać uwagę przy zakupie materiałów budowlanych?

Ustawa o wyrobach budowlanych

Najważniejszym aktem prawnym, względem którego do obrotów wprowadzane są materiały budowlane, a także sposób w jaki są kontrolowane, reguluje właściwa ustawa o wyrobach budowlanych. Jest to ustawa z 16 kwietnia 2004 roku wraz z późniejszymi zmianami. W całej ustawie zawarto problematykę nadzoru nad wyrobami budowlanymi, wprowadzanymi do obrotu w Europie (system europejski CE) oraz krajowym (oznakowanie typu B).

Znaki

Wszelkie wyroby budowlane są zatem oznaczone albo znakiem CE, albo znakiem B, albo oboma na raz. Oznaczenie CE, a więc oznaczenie europejskie, oznacza zgodność z normami europejskimi lub aprobatę międzynarodowych ekspertów technicznych. Oznacza to, że produkt jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją międzynarodową dotyczącą techniki wyrobu np. różnego rodzaju bloczki. Zgodność ta jest tu potwierdzona. Z kolei oznaczenie B to polskie normy i krajowe aprobaty. Najczęściej znak ten jest wprowadzany tam, gdzie regulacje Unii Europejskiej i jej norm jeszcze nie dotarły. Oznakowanie to jest przeznaczone dla produktów, które mają określoną Polską Normę techniczną wyrobu.

pomarańcz

Skala

Niemniej istotne jest oznaczenie palne. Gdy stosujesz materiały w miejscach, szczególnie narażonych na działanie wysokich temperatur, warto zwrócić na to uwagę. W tym wypadku należy mieć na uwadze znaczenie różnego rodzaju oznaczeń. Zwykle znajdują się one na etykietach. W całym systemie możemy wymienić dwa rodzaje informacji. Pierwsza to klasa podstawowa w skali od A1 do F. A2 to obiekt prawie niepalny, a F jest łatwopalny. Dodatkowe informacje płyną także z informacji oznaczanej przez literkę ‘s’. Chodzi o wywarzanie dymu, gdzie s1 to małe i powolne, a s3 duże i szybkie tworzenie zadymienia.

Oznaczenia wyrobów

Warto wiedzieć, jakie są oznaczenia materiałów budowlanych, gdyż od odczytania konkretnych wartości zależy nie tylko to, czy zdecydujemy się na zakup przy indywidualnej kwalifikacji każdego produktu, ale także to, czy bezpieczeństwo danego budynku będzie pod kontrolą, dlatego nie ma wątpliwości, że oznaczenia materiałów budowlanych to jedna z tych informacji, którą powinien przyswoić każdy.